ارورهای ماشین لباسشویی آ اگ

ارورهای ماشین لباسشویی آ اگ

ارورهای ماشین لباسشویی آ اگ

نیاز به خدمات تعمیر لوازم خانگی خود دارید؟
برای بررسی و رفع ایراد دستگاه های خود از تکنسین های متخصص هوم پیچ کمک بگیرید.      درخواست خود را به صورت آنلاین ثبت کنید


برای مشاوره تلفنی و آموزش کامل لطفا مبلغ 10000 تومان پرداخت کنید.

و یا میتوانید مبلغ 10000 تومان را به شماره کارت زیر واریز کنید.

6037-9973-6151-6926

به نام محمدرضا سلمانی ماهینی

پس از پرداخت عکس رسید را به شماره 09383394908 ارسال کنید.

ثبت درخواست مشاوره

ارورهای ماشین لباسشویی آ اگ

احتمالاً تابحال ماشین لباسشویی آاگ شما اروری داده است و شما معنی و مفهوم آن ارور را متوجه نشده اید. در این مطلب قصد داریم علت و نحوه رفع ارور ماشین لباسشویی ااگ یا همان کد خطا و ارور ماشین لباسشویی آاگ را ابتدا در جدول به صورت  کامل برای شما شرح دهیم. همچنین سعی کرده ایم قطعه معیوب در هر ارور را نیز معرفی کنیم.

شما پس از مطالعه این مطلب تا حد زیادی قادر خواهید بود بدون نیاز به تعمیرکار مشکلات مربوط به ماشین لباسشویی خود را حل کنید.

ارورهای ماشین لباسشویی آ اگ AEG

کد خطا معنی کد خطا
E10,E20,,E50,C1,EF0,EH0 پمپ تخلیه مشکل دارد .آبگیری دچار مشکل است 
E40. میکروسوییچ دچار مشکل شده است 
E90, E91, E92, E93, E94 عدم هماهنگی ارتباط بین PCBو برد دیسپلی(نگارشها سازگار نیست)تنظیمات نادرست برنامه شستشو
E60  
E11 خطای پر کردن
E12 مشکل پر کردن در حال خشک کردن (بیشترین زمان ۳ دقیقه پر کردن در خشک کردن حین فاز شستشو)
E13 خطای میکروسویچ فشار
E21 تخلیه ضعیف
E22 مشکل پر کردن حین خشک کردن یا مسدود بودن کنداسور خشک‌کن (میکروسویچ فشار در حال FULL بسته شده است)
E23 ترایاک معیوب برای پمپ تخلیه
E24 کارکرد نادرست در مدار سنسور در ترایاک برای پمپ تخلیه
E31 کارکرد نادرست در مدار میکروسویچ فشار (سیگنال‌های مکرر از میکروسویچ فشار خارج از حد)
E32 میکروسویچ فشار الکترونیکی به درستی کالیبره نشده (سطح میکروسویچ فشار الکترونیکی از ۰-۶۶ میلی‌متر تغییر می‌کند و وقتی میکروسویچ ضدجوش در حالت «empty» است)
E33 تناقض بین سطح در میکروسویچ فشار الکترونیکی و میکروسویچ فشار ضدجوش ۱-۲ (خطا حداقل ۶۰ ثانیه ادامه داشته است.)
E34 تناقض بین سطح در میکروسویچ فشار الکترونیکی و میکروسویچ فشار ضدجوش ۲ (خطا حداقل ۶۰ ثانیه ادامه داشته است.)
E35 خطای سرریز
E36 ایراد مدار سنسور در میکروسویچ فشار ضدجوش ۱
E37 ایراد مدار سنسور در میکروسویچ فشار ضدجوش ۲
E38 تغییر فشار داخلی مسدود شده است (سطح آب برای مدت حداقل ۳۰ ثانیه حین چرخش دیگ تغییر نکرده است)
E39 ایراد سنج HV در سیستم ضد-سرریز
E3A خطای سنجش توسط رله‌ی مقاومت هیتر
E41 خطای قفل درب
E42 مشکل بستن درب
E43 ایراد در ترایاک اعمال برق به سیستم تأخیر درب
E44 ایراد تشخیص سیستم تأخیر درب
E45 تشخیص ایراد توسط ترایاک ذر سیستم تأخیر درب
E51 اتصال کوتاه ترایاک برق موتور
E52 نبود سیگنال از سرعت‌سنج موتور
E53 ایراد مدار سنجش ترایاک موتور
E54 چسبیدگی کانتک‌های رله‌ی موتور
E61 حرارت ناکافی حین شستشو
E62 حرارت زیاد حین شسشتو
E66 خطای رله‌ی برق المنت هیتر
E71 ایراد سنسور NTC برای برنامه شستشو
E72 خطای در سنسور NTC در داکت خشک‌کن (ولتاژ خارج از محدوده = اتصال کوتاه، مدار باز)
E73 خطای در سنسور NTC در داکت خشک‌کن (ولتاژ خارج از محدوده = اتصال کوتاه، مدار باز)
E74 سنسور NTC برنامه‌ی شستشو به درستی قرار نگرفته است
E82 خطای در موقعیت ریست سلکتور
E83 خطای در خواندن انتخابگر
E84 ایراد مدار سنجش در ترایاک پمپ گردش آب (سیگنال ورودی به پردازشگر باید ۰ ولت یا ۵ ولت باشد)
E85 ایراد پمپ گردش آب (عدم هماهنگی بین مدار سنجش در پمپ گردش آب و وضعیت ترایاک)
E91 عدم هماهنگی ارتباط بین PCB و برد دیسپلی (نگارش‌ها سازگار نیستند)
E92 عدم هماهنگی ارتباط بین PCB و برد دیسپلی (نگارش‌ها سازگار نیستند)
E93 تنظیمات نادرست
E94 تنظیمات نادرست برنامه شستشو
E95 خطای ارتباط بین میکروپرسسور و EEPROM
E97 عدم هماهنگی بین انتخابگر برنامه و تنظیمات برنامه
EB1 تکرار نادرستی دستگاه
EB2 ولتاژ برق خیلی بالا
EB3 ولتاژ خیلی پایین
EC1 دریچه‌ی سلنوید عمل نمی‌کند ولی فلومتر عمل می‌کند
EC2 سیگنال‌های سنسور رطوبت خارج از محدوده است
EC3 سیگنال‌های سنسور وزن خارج از محدوده است
EF1 فیلتر تخلیه مسدود شده است.
EF2 مقدار بیش از حد ماده شوینده (کف زیاد حین چرخه‌ی تخلیه)
EF3 کنترل مداخله‌ی آب
EF4 فشار کم آب وردی، عدم سیگنال از فلومتر و سلنوید باز است
E00 بدون هشدار

ارورهای ماشین لباسشویی آ اگ AEG مدل Lavamat Late

 
کد خطا معنی کد خطا توضیح
C0 خطای میکروسویچ فشار اتصال کوتاه یا خراب بودن میکروسویچ فشار سطح آب
C1 نبود آب مشکل شیر برقی یا فشار کم آب
C2 مسدود بودن پمپ باز بودن مدار پمپ، یا مسدود شدن تخلیه
C3 فعال شدن میکروسویچ شناور ایمنی پمپ تخلیه و ماژول اصلی را بررسی و تعمیر نمایید .
C4 خطای پمپ شستشو پمپ تخلیه آب باید تعمیر و رفع عیب شود
C5 فعال شدن سنسور گرم بیش از حد در موتور اصلی موتور اصلی باید باز و تعمیر شود ‌.
C6 خطای میکروسویچ فشار میکروسوییچ یا سنسوری که سطح آب را کنترل می کند باید بررسی شود
C7 خطای هیتر یا رله‌ی هیتر هیتر ماشین لباسشویی باید بررسی شده و عیب آن رفع شود و همچنین مقاومت المنت های هیتر و ماژول های آن باید بررسی گردد .
C8 تشخبص خطای NTC.سنسور دما ماژول و دسته سیم های ماشین لباسشویی را چک کنید و مدار NTC را هم از نطر کوتاه بودن اتصال ان و یا باز بودن اتصال آن بررسی کنید .
C9 خطای سرعت‌سنج موتور سرعت سنج موتور و سیم پیچ تاکو را بررسی کنید 
CA ترایاک موتور معیوب در برد اصلی  ماژول اصلی را باید تعویض کنید
CB خطای سطح یا سرریز شیر الکترونیکی ورودی آب را چک کنید ، همچنین سنسور سطح آب را بررسی نمایید .
CC PTC برای خطای ترانزیستور MOS-FET، خطای موتور اصلی باید موتور را عوض کنید
CD خطای قفل درب در و قفل آن را از نظر وجود مشکلات فیزیکی چک بکنید . سیم های ماشین لباسشویی را هم از نظر احتمال قطعی بررسی کنید .
CF خطای تنظیمات در ماژول کنترل الکتریکی ماژول را باید عوض کنید

 

در صورت برطرف نشدن خطا از کارشناسان ما مشاوره رایگان دریافت کنید

مطالب مشابه:

لباسشویی بوش      لباسشویی ال جی

برای مشاوره تلفنی و آموزش کامل لطفا مبلغ 10000 تومان پرداخت کنید.

و یا میتوانید مبلغ 10000 تومان را به شماره کارت زیر واریز کنید.

6037-9973-6151-6926

به نام محمدرضا سلمانی ماهینی

پس از پرداخت عکس رسید را به شماره 09383394908 ارسال کنید.


ارورهای ساید بای ساید آ اگ

ارورهای ساید بای ساید آ اگ

نیاز به خدمات تعمیر لوازم خانگی خود دارید؟
برای بررسی و رفع ایراد دستگاه های خود از تکنسین های متخصص هوم پیچ کمک بگیرید.      درخواست خود را به صورت آنلاین ثبت کنید


برای مشاوره تلفنی و آموزش کامل لطفا مبلغ 10000 تومان پرداخت کنید.

و یا میتوانید مبلغ 10000 تومان را به شماره کارت زیر واریز کنید.

6037-9973-6151-6926

به نام محمدرضا سلمانی ماهینی

پس از پرداخت عکس رسید را به شماره 09383394908 ارسال کنید.

ارورهای ساید بای ساید آ اگ

آسان‌ترین روش شناخت ارور و رفع عیب ساید بای ساید آاگ

ارور های ساید بای ساید  AEG- آاگ بهترین راهنما جهت عیب یابی و تعمیر تخصصی یخچال فریزر ااگ است.

چرا که امروزه با ورود تکنولوژی مدرن و با بهره از بردهای الکترونیکی، تمامی المان‌ها و قطعات به‌وسیله برد الکترونیکی راه‌اندازی می‌گردند.

وجود هرگونه خرابی و خطا در هر قسمت و قطعه‌ای از دستگاه به‌وسیله برد الکترونیکی تشخیص داده می‌شود.

 درآخر روی صفحه نمایش و برد دیسپلی دستگاه نمایان می‌شود. درنتیجه تکنسین با توجه به کد خطای مربوطه، ساید بای ساید را عیب یابی کرده و قطعه معیوب تعمیر با تعویض خواهد شد. ارورهای ساید بای ساید آ اگ

این روند هم از لحاظ زمان و هم از نظر هزینه تعمیرات یخچال فریزر اقتصادی‌تر است.چراکه با تشخیص عیب صحیح، قطعه صحیح تعویض خواهد شد.

البته وجود ارور کدها در قطعات الکترونیکی تا ۹۵ درصد دقت داشته و برخی مواقع با خطا مواجه هستند. ولی با این وجود آشنایی با کد خطا و ارورهای ساید بای ساید  AEG در این مقاله را به شما پیشنهاد می‌دهیم. تا در صورت نیاز به تعمیر یخچال فریزر و ساید بای ساید آاگ در کنارتان باشیم.

در ادامه به بررسی انواع ارور ساید بای ساید  آاگ خواهیم پرداخت. همچنین روش‌های رفع ارور را در این محصولات به صورت کامل معرفی می‌نماییم.

جدول زیر شامل کدهای خطا ارور (ساید بای ساید) آاگ AEG می‌باشد. با در نظر گرفتن قطعه مرتبط با هر کد خطا می‌توانید به آسانی علت کد خطا را پیدا نموده و با تعمیر یا جایگزین کردن قطعه کد خطاء را پاک نمایید.ارورهای ساید بای ساید آ اگ

 

 

کد خطا ارور یخچال فریزر (ساید بای ساید) آاگ AEG

کد خطا معنی کد خطا
– چشمک‌زن دمای قسمت سرمایش زیر صفر درجه سانتی‌گراد است. ترموستات باید تنظیم شود. اگر کد خطا حل نشد، مشکلی فنی در بخش سرمایش وجود دارد و باید توسط تعمیرکار بررسی شود.

دمای داخل یخچال فریز خیلی سرد است و دما چشمک می‌زند.

سیستم کنترل الکترونیکی مشکل عمل‌کردی را تشخیص داده است. این مشکل از سرمایش است.
F8 مشکلی در سیستم دیفراست اتوماتیک وجود دارد.
عمل‌کرد فریزر-سریع فعال شده است. اگر نیازی به این عمل‌کرد ندارید آن را خاموش کنید. برای اطلاعات بیشتر به دفترچه‌ی راهنمای مراجعه کنید.
F3 ایراد سنسور دما
F4 ایراد سنسور دما
F5 ایراد سنسور دما
O چشمک‌زن ایراد سنسور دما
لامپ داخل یخچال فریزر چشمک می‌زند

دمای محیط خیلی گرم یا خیلی سرد. طبقه‌بندی دمایی یخچال در ورقه‌ی مشخصات درج شده را برررسی کنید.

بهترین دمایی که یخچال می‌تواند در آن به درستی کار کند بین ۱۰ تا ۳۲ درجه‌ی سانتی‌گراد می‌باشد

F1 ایراد ترموستات
F2 ایراد ترموستات
F6 برق یخچال برای مدتی قطع شده یا درب به مدت طولانی باز مانده یا درست بسته نشده است. وقتی دما به مقدار مناسب برسد کد خطا پاک می‌شود. اگر کد پاک نشده ممکن است مشکل از سیستم سرمایس باشد.
F7 برق یخچال برای مدتی قطع شده یا درب به مدت طولانی باز مانده یا درست بسته نشده است. وقتی دما به مقدار مناسب برسد کد خطا پاک می‌شود. اگر کد پاک نشده ممکن است مشکل از سیستم سرمایس باشد.

چنانچه پس از مطالعه ارورها موفق به تعمیر یخچال ساید بای ساید آاگ خود نشدید با هوم پیچ به عنوان نمایندگی تعمیرات ساید بای ساید آاگ تماس بگیرید تا تعمیرکار متخصص به محل شما اعزام شود.

 

در صورت برطرف نشدن خطا از کارشناسان ما مشاوره رایگان دریافت کنید

مطالب مشابه:

ارورهای ساید بای ساید ال جی          ارورهای ساید بای ساید بکو

برای مشاوره تلفنی و آموزش کامل لطفا مبلغ 10000 تومان پرداخت کنید.

و یا میتوانید مبلغ 10000 تومان را به شماره کارت زیر واریز کنید.

6037-9973-6151-6926

به نام محمدرضا سلمانی ماهینی

پس از پرداخت عکس رسید را به شماره 09383394908 ارسال کنید.


برای تماس کلیک کنید